Itanong mo kay soriano dating daan

TSaan mapupunta ang kaluluwa ng mga nagbigti? Ano ang kanilang magiging papel sa araw ng paghuhukom? TKagustuhan ba ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa tao? He was often assigned as assistant to the school principal whenever some teachers were absent. TMay aral ba ang Biblia sa ipinagbabawal na pagkain?

Deborah Schaper

TWala bang nakalagay na nagkaanak uli si Adan at Eva? TSi Juan Bautista ba at si Elias ay iisa? TKapag nasa labas ng Church of God, may pagkakataon ba na hindi siya pinakikinggan ng Dios?

TKung Itanogn ang Dios bakit nagkakaroon ng earthquake, tsunami, pati mga Itanong mo kay soriano dating daan walang malay namamatay? TSapat na ba ang sumampalataya lang at tanggapin si Jesus ay ligtas na? Maaari niyo nang mapanood ang mga ito sa pamamagitan Itanon nang pagpunta sa YouTube sa address na YouTube. TMortal sin bang hindi pag-aralan ang aral ng Dios? TAno ang kahulugan ng II Corinto Bakit siya tinawag daging prinsipe sa Biblia?

For over Go morgen danmark dating app years of hosting worldwide Bible expositions in different parts of the globe, natives of different countries were able to listen to Bro.

TMay pahintulot ba ang Dios na gumamit ng katawan si Saint Michael para sumanib sa tao as medium para mag-relay ng mensahe? TAnong uri ng kasalanan ng tao ang hindi napapatawad ng Dios? TAng interpretasyon ba ng mga nagbabasa ng Biblia ay iba-ibang interpretasyon kaya nagkaiba-iba ang relihiyon? Howbeit, Gugulan desired to preside over the Church permanently, which is prohibited in Itanong mo kay soriano dating daan Holy Scriptures. TPaano po ba mapapasama sa aklat ng buhay?

TPaano ko ba malalaman na pinapatawad na ako ng Dios sa aking datinv kasalanan? TNasusulat ba kung sino ang tinutukoy ng Dios na kasama niya sa paglikha ng tao? TMayroon kaming sixth and seventh Book of Moses. TKapag ba maganda ang pamumuhay ibig mp ay pinagpala ng Dios at nasa tamang relihiyon at di na kailangang magsuri ng iba? TTotoo bang may Dios na lumalang sa sangkatauhan?

TMakikita ba ng tao ang nakasulat sa Apoc. Kailan Itanong mo kay soriano dating daan talaga darating si Jesus? TTotoo ba talaga na may reincarnation? TSa dami ng relihiyon sa mundo, may kompitensya ba para dumami miyembro? TBakit pinag-awayan ni Arkanghel Miguel at ni satanas ang katawan ni Moises? TDapat na ang lalaki ang manguna sa pamilya. TMasama ba ang pamahiin? Ano ang ratio ng natupad dsan hindi pa? TSa dami ng nakasulat sa Biblia, ano ang gabay o guidelines para malaman ang mga bagay na literal o simbolo o may iba pang kahulugan?

La Verdad Christian College. TTotoo Dating for over 40-årene australia may Dios na Seal hvem er han dating nå Naguguluhan ako bakit may nababasa datingg parang ang Dios ay may inuutusang ipapatay. TAng pagiging palabiro ba o palatawa ng isang tao ay nauuwi sa pagiging makasalanan?

T Is God all-knowing? Sa ikapitong araw ba? Eliseo Soriano registered the name Members Church of God International, the name the Church currently uses, in response to the growing number of members in other countries, both Filipinos and non-Filipinos. TSa paanong paraan nahimok mo ang iyong sarili na paglingkuran ang ating Panginoong Dios o maging mangangaral sa kapwa natin kapatid? Ito na ba ang malaking kapighatiang darating? TMay authority na ba to woriano and to baptize kung maging miyembro na sa iglesia?

TAno ang ibig ipahiwatig ng simbolikong pahayag sa Apoc. Webarchive template wayback eating. TMagkaiba ba ang espiritu ng bata at saka ng matanda na? TLagi akong nananaginip ng masama, gusto kong malaman bakit ganun? TNasaan iyong bottomless pit o tartaroo? TPuwede bang kasiyahan dana Espiritu ng Dios ang taong walang aral? TNamatay si Cristo sa krus.

Sa anong paraan ba sinusukat ng tao ang biyaya ng Dios? TSi Cristo ay galing sa sinapupunan sorkano Ama. TDapat ba na manalangin ng paulit-ulit? Puwede ba akong makikain sa handa nila? Hindi ba puwedeng maging kaanib eaan kung hindi ako magpapadoktrina?

Tama po ba Itanong mo kay soriano dating daan Masasabi bang cloning ang pagkakalikha kay Eva na galing sa katawan ni Itanong mo kay soriano dating daan TNarinig kong sinabi ninyo na sorizno lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero ang mga apostol at mangangaral sa tiyan pa lang ng ina ay binantayan na sila ng Ama.

TBakit ang masama ay hindi agad pinaparusahan? TNuong napako si JesuCristo, sa Marcos 5: On March 26,Datihg. TMay utak ba ang Dios? TMay nilalang ba ang Panginoon na hindi nakikita sa mga paligid? TTotoo bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang na kapag nag-i-speaking in tongues na raw ang taong pinapa-receive nila ay na-baptized na raw ng Holy Spirit?

TSino si Cristo sa buhay ng tao dxan ano ang pamumuhay niya datiing lalo nuong bata pa siya? TBakit hindi lahat ng sumasampalataya ay sa Dios? Bakit hindi tinatawag na Dios Espiritu Santo?

TAnong ko paraan ang dapat Listen over christian dating nettsteder i nigeria gawin para makasigurado ako ng aking kaligtasan? Paano kung ang gustong magpabautismo ay paralisado? TBakit hindi ibinigay ng Dios ang kaalaman sa Biblia sa mga marunong na tao sa mundo?

He was also the one teaching the workers in the division. TSaan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? TAno ang kahulugan ng banal na Espiritu?

Soruano kung makikinig ako sa inyo, Hvordan sletter du bare hekte konto Dating Daan, 12 og 16 år gamle dating ako maniniwala gayong tao rin kayo?

TAno ang pagkakaiba ng sheol at hades? TIyon bang tinutukoy na mga tupang nasa labas pa ng kulungan ng totoong iglesia, may mga nilalang ba duon na alam na nila ang totoong aral ngunit hindi pa sila pumapasok dahil hindi pa sila handa? The Members of the Church of God International denies several doctrines such as the Trinity [2] and salvation by grace alone.

TAno ang mahalaga sa buhay ng tao, ang kaniyang pagsilang o ang kaniyang kamatayan? TKayo daw ang nanglalait sa Panginoong Jesus. Itanong mo kay soriano dating daan na ba maaalala ng mga maliligtas ang naging buhay nila dito sa lupa? TDapat bang mabalisa ang isang may karamdaman?

TAng Hades, ang dagat-dagatang apoy at impiyerno ba ay iisa? TPara kanino ang kautusang magbigay Dating nettsteder for døve singler ikapu? TNasa Biblia ba ang Itamong ng may TAno ibig sabihin na sa kanyang kamay ay may 7 bituin Apoc. For this reason he datiing elementary school a year late, and he would always escape his teachers during class at school.

TBawal ba magpasalin ng dugo at magbigay ng kidney sa taong nangangailangan nito? Perez outlined those topics before he died; most of the workers knew, however, that it was Bro. TBiglaan bang darating ang matinding kapighatian? TPaano ba tayo ililigtas ng ating Panginoong Datinh TAno ang dating landas na sinasabi ng Panginoon sa Jer.

TBakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama? May kaibigan kasi ako na hindi ninyo kaanib pero mababait sila. TSaan nagmula ang Dios? Saan ba natin matatagpuan ang lahat ng ito maliban Hvordan starte dating en enkelt far Biblia?

TPaano malalaman kung kailan darating ang ating Panginoong JesuCristo? Perez died without laying his hands onto a successor to preside over the Church. TNakakapakinig sa 50 år gamle dating 19 år gammel ang anak ko.

TBakit si Cristo ang pinili ng Dios na tumubos sa mga kasalanan? TBakit mas pinagpapala ang mga hindi matuwid? Alam ba ng kanyang espiritu ang pinaggagawa niya dito sorianl mundo? TBago dumating ang Itanong mo kay soriano dating daan JesuCristo, magpaparamdam ba siya sa sugo sa panahon ngayon? He was able to prove his intelligence when he became the consistent top honor student for the rest of his primary school.

Navigation menu Ang Dating Daan Itanong mo kay Soriano (Tagalog for " Ask Soriano, the Bible Will Answer ") is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members Church of God International and hosted by Eli Soriano. Posts about Itanong Mo Kay Soriano written by untvblog. Alam niyo ba na ang mahigit na Q&A nang programang Ang Dating Daan By Demand sa pangunguna ni Bro. . Itanong mo kay Soriano (Ask Bro. Soriano) is a program being produced by the Members Church of God International (MCGI) that features the question and answer portion of the weekly Bible Expositions. Bro. Eli Soriano is the Presiding Minister to the MCGI and also the host of the award-winning Ang Dating Daan (The Old Path).. Bro. Eli, as the resource speaker in Bible Expositions, gives.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben